Agrarisch

Stallen voor rundvee, varkens, kippen of loodsen en bewaarplaatsen zijn bij ons doordacht en doelgericht. Nieuwe bouwmethoden en innovatie op basis van prefab bouwsystemen geven zekerheid vooraf en kwaliteit nadien, wat voor ons onvoorwaardelijk is.

Ook het op traditionele wijze bijbouwen van een stal of loods is wat we kunnen en graag blijven doen met onze vakmensen.

Wij denken en tellen graag mee. Gaat het over de maatlat voor duurzame veehouderij en mogelijkheden voor willekeurige afschrijving op nieuwe gebouwen? Dan kijken wij mee naar het toe te passen ventilatiesysteem, de luchtinlaat, mestriolering, emissieoppervlak, kostprijs per eenheid, percentage dichte vloer, daglicht toetreding, volume in de stal, regelingen enzovoorts.

Als de planning klaar is weet u al wanneer de stal in gebruik kan worden genomen.

U kunt geheel vrijblijvend contact met ons opnemen voor het maken van een kennismakingsafspraak via 033 277 37 38.

Meer van onze projecten