Naar de content
Werkvoorbereider

Privacybeleid

Persoonsgegevens

Onderstaand treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Doel

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt met het doel de door u verstrekte opdracht uit te voeren. Dit betekent dat wij uw gegevens alleen aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht en indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Bij projectmatige bouw zullen wij u op de hoogte houden van het bouwproces door middel van een nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens zullen wij nooit verstrekken voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijnen

Door ons worden de wettelijke bewaartermijnen gehanteerd, tot een maximum van 10 jaar.

Cookies

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website.

Gegevens inzien

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen.

Cameratoezicht

Ons terrein is voorzien van camerabeveiliging.

Privacy

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Afspraak is afspraak

Klaar voor een samenwerking?

Al 100 jaar vertalen we wensen in prachtige woningen en panden. Profiteer van de expertise van Bouwbedrijf Osnabrugge, het bouwbedrijf dat het gehele bouwproces voor u uitvoert. Bel ons vrijblijvend. Inspiratie nodig? We tonen u graag de door ons gerealiseerde bouwprojecten.