Privacy Statement

Persoonsgegevens

Onderstaand treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken.

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Geboortedatum en plaats (indien noodzakelijk)
  • Nummer identificatiebewijs (indien noodzakelijk)
  • Burgerlijke staat (indien noodzakelijk)

Doel

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt met het doel de door u verstrekte opdracht uit te voeren. Dit betekent dat wij uw gegevens alleen aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht en indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Bij projectmatige bouw zullen wij u op de hoogte houden van het bouwproces door middel van een nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens zullen wij nooit verstrekken voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijnen

Door ons worden de wettelijke bewaartermijnen gehanteerd, tot een maximum van 10 jaar.

Cookies

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website.

Gegevens inzien

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen.

Cameratoezicht

Ons terrein is voorzien van camerabeveiliging.

Privacy

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.